ÖRÖMTELI LÁTÁSMÓD

ARROW.gif

Mi mindannyian az örömteliséget, a boldogságot keressük életünk minden aspektusában. Az örömteliség nem véletlenül jelenok meg és sokkal kevésbé függ külső befolyásoló tényezőktől mint legtöbbünk hinné. A hosszú távú-, megelégedettség alapú örömteliség egy optimista-, pozitív látásmódon alapszik, mely a fókuszában a mindannyiunk erősségeit és kvalitásait tartja. A jó hír, hogy elsajátíthatjuk-, megtanulhatjuk e mentális hozzáállást, melynek segítségével a roszkedvet vagy a szorongást pozitív kitartássá, örömteliséggé alakítjuk át megfelelő gyakorlással.
Ez az egészség és a hatékonyság jópár aspektusát fejleszti és kihatással bír az élet minden területésre.


 

Örömteli Látásmód

Örömteli látásmódunktól függ, hogy az örömteliség minden egyes összetevő-szintjén jól érezzük magunkat.

 

A Happiness Consulting segít fejleszteni az örömteli látásmód építő-elemeit: életünk értékrendjét, a körülöttünk levő rendszert, környezetünket és testünk impulzusait, megelégedettségünket, belső motiváltságunkat, az egészséges fenntarthatóság látásmódját a jól-létet, valamint annak képességét, hogy örömteliek legyünk az adott pillanatban egyszerűen azért mert ezt választjuk.

Örömteli Látásmód_edited.png
Happiness Consulting logo_web.jpg

Annak érdekében, hogy képesek legyünk átalakítani furcsa érzéseinket örömteliséggé, összegyűjtöttük és kifőztük a pozitív pszichológia (az örömteliség tudománya)-, a kiégés-felépülés (jól-lét) és a tréning tudományának esszenciáját.

Mindezt, a hétköznapi üzleti gyakorlatba implementáltuk és összefontuk egy csoldálatosan leegyszerűsített rendszerrel, mely a filozófia, a szocio-kulturális kutatások, az agytudomány, a viselkedéselmélet, az epigenetika legújabb kutatásait jelenítik meg annak érdekében, hogy mérhetően emelni tudjuk a munkánkban és az életünkben tapasztalt örömteliséget.

Az emberek akkor a legörömtelibbek, mikor használhatják erejüket, képességeiket, élvezhetik munkájukat ezáltal, valamint mikor meg tudják mindezt szolidan tartani a felmerülő fura érzelmek és kedvek pozitívvá-, örömteli látásmóddá való átalakításával.

A szervezeteknek arra kell fókuszálniuk, hogy egy olyan vállalati kultúrát alakítsanak ki, mely szorgalmazza a munkaköri megelégedettség-, az elkötelezettség és aktív részvétel-, valamint a munkahelyi jól-lét kialakulását. Ezek a siker- és a szignifikánsan bővített bevétel kulcsai. Mikor ezen elemek virágzanak, mindent a vállalati örömteliség hat át.

Most foglaljuk össze sorra e szinteket. Az értékrendünk neveltetésünktől és érettségünktől függ. Ettől függetlenül , a különböző értékrendű embereknek meg kell tudniuk érteni egymást és képesnek kell lenniük beszélgető partnerük memetikai nyelvén kommunikálni. A megelégedettség (vagy munkahelyi elégedettség) az individuális elvárásoktól függ. Ahhoz, hogy megfelelő mértékben tudjunk bevonzani tehetségeket szervezetünkhöz, valamint annak érdekében, hogy meg is tartsuk őket legalább három évig, a minimum az, hogy igyekeznünk kell emelni munkaköri megelégedettségük szintjét, fenntartható módon motiválnunk kell tudnunk őket, hogy aktívan részt vegyenek a vállalati feladatokban, valamint vállalati jól-léti elemeket kell biztosítanunk számukra. Mivel az ajándékok pozitív-emocionális impulzusa idővel elhalványul, szükségszerű, hogy ezzel párhuzamosan fejlesszük embereink azon képességét, hogy örömteliek tudjanak maradni, bármi történjék.

A vezetők és szervezetük számára a jó hír az - akár a vállalati, akár az állami szintet tekintjük -, hogy a megelégedettség, az aktív részvétel (beleértve a motivációt, az elkötelezettséget, a lojalitást), a jól-léti elemek által fenntartható teljesítmény mind az örömteli látásmódon alapulnak, vagy mondhatjuk, hogy az örömteli látásmód által alakulnak ki, az szövi át őket és az által kerülnek megtartásra.

Az örömteli látásmód domain-jeinek és al-domain-jeinek mérésével és fejlesztésével akár a mikro- akár a makrogazdasági szinten működő szervezetek is növelhetik teljesítményüket. Figyelembe véve az örömteli látásmód minden területét - a mentális és pszichológiai, szociális és interperszonális, és a fizikai és fiziológiai területeket - a Felelősségteljes Örömteliség Fejlesztés Programunk az emberi minőség mozgalom minden jelentős területét figyelembe veszi.