Vezessen könnyedebben és legyen szabadabb élete

azáltal, hogy segít embereinek megnövelni hatékonyságukat és jól-létüket

business team trend up_2.jpg

Amint a jó munkaköri hangulat kialakul a szervezeti kultúrában, lehetővé teszi, hogy elkerüljük a kiégést és fenntartsuk a jól-lét érzését. Az emberek belső késztetésükből adódóan motiválttá válnak.

Önnek nem lesz más dolga, mint a legnagyobb nyugalommal delegálni a munkát. Nyugodt lehet, hogy munkatársai tökéletes elvégzik azt, miközben élvezik is azt.

Cége, vállalata hatékonyságához és eredményességéhez ez nagymértékben hozzájárul.

Tekintse meg ábránkat, mely bemutatja, hogy milyen lépésekkel érjük el ezt.

arrow.png

1. Felmérés

(kvantitatív személyes, és

kvalitatív

online)

2. Konzultáció

és közös Fejlesztési

Stratégia

kialakítás

4. Újra-Mérés

és Értékelés

3. Testreszabott

Tréning és

Fejlesztés
(online

és helyszíni)

 

Előnyök:

 • Nagyobb teljesítmény, produktivitás és kreativitás
 • Bevétel és profitnövekedés:
     a.) magas elkötelezettséggel rendelkező cégek 19 százalékkal magasabb működésből származó bevétellel rendelkeznek mint az átlag, és 50 százalékkal magasabbal mint az alacsony elkötelezettséggel bírók
     b.) az egészséges fenntarthatósági elemeket használó cégek átlagos árrése kétszer magasabb mint azoké kik csak az elkötelezettségre figyelnek, és háromszorosa azokénak, kik alacsony elkötelezettséggel rendelkeznek
 • Kompetitív előnyhöz jutnak a fenntartható teljesítményhez és üzleti növekedéshez
 • Emberi erőforrás befektetéseiket optimalizálják
 • Örömteliség felmérések számszerűen támasztják alá a döntéseket (megelégedettség, aktív részvétel, egészséges életminőség, örömteliség, éberség inteligencia...)
 • Felmérés alapú humán fejlesztési terv
 • Csökkenő egészség alapú hiányzások
 • Érett tehetség-fejlesztési stratégia; tehetségek bevonzása, fejlesztése és megtartása területén
 • Céges kiultúra fejlődése, belső koherencia, magasabb belső örömteliség
 • Minden fenntebb sorolt pont elérése, játékos módon és áramlatérzéssel
 
Tovább >>
 • Diákok és hallgatók kiegyensúlyozottabbak, elkötelezettebbek, szorgalmasabbak
 • Könnyedebb, élvezhetőbb tudás átadás és tanulás
 • Jobb egyéni és osztály-teljesítmény a teszteken
 • Tanító-tanár kapcsolat javulása mindkét oldalról, mindkettő számíthat a másikra
 • Modulárisan alkalmazható program az oktatás különböző szintjein
 • Örömteliség Fejlesztési Programot a tanítók számára CSR-ként biztosítja a Happiness Consulting
 
 
Tovább >>
 • Magas hatékonyság a komplexitás átlátásában és kezelésében
 • Feszült helyzetek nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb és fókuszáltabb kezelése.
 • Az emberek Kormányzat iránti bizalmának és megelégedettségének emelkedése, szavazók megnyerése
 • Örömteliség és egészséges életminőség (well-being) felmérések, melyek direkt módon vanak összekapcsolva testreszabott Örömteliség Fejlesztési Programal, kormányzati és társadalmi szinten
 • Mikro és makro tendenciák  - mint szociológiai tendenciák és változások - intuitívabb felismerése
 • A társadalom különböző szintű értékrenddel rendelkező rétegeinek egyidejű megszólítása, érdekeik és motivációik megértése, a társadalom békéjének hatékonyabb támogatása
 • A tudás alapú társadalom és az azt követő egészségesen fenntartható társadalom átmeneti fázisának támogatása
 • Emberi jogok és értékek megerősítése
 • Könnyedebb, bár pontosabb döntéshozás
 • Az 'Örömteli XYOrszágért Program' elindítása
Tovább >>
Felelősségteljes Örömteliség Szolgáltatások - 'Öröm pirulák'

Tehetség felismerés

Az alkalmazási trendek elé szeretnék vágni, az önálló és örömteli beállítottságú emberek kiválasztásának új módját választom, mivel

 

 

 

a tehetségeket kiválasztása és fejleszesztése ami fontos számomra.

>>

Felelősségteljes Örömteliség Fejlesztési Program

Elkötelezett és örömteli látásmódú kollegákat és csapatokat szeretnék, akik hosszú távon egészséges módon fentartják teljesítményüket.

Szeretném támogatni a

 

 

magas és fenntartható teljesítményt az örömteliség fejlesztésével.

>>

Szervezetfejlesztés

Többet várok, mint a világszínvonalú HR felméréseket, folyamatokat és humán fejlesztési programokat. Magas bizalmi szintű és elkötelezett vállalati kultúrát kívánok felépíteni egy mindent átfogó holisztikus látásmódból; ezért

 

a felelősségteljes örömteliség látásmódját a lehető legmélyebben kívánom elültetni szerezetemben. Szeretnénk elérni az Örömteli Szervezet minősítést.

>>